Tijdens het eerste contact wordt er een afspraak gemaakt om mij en de paarden te komen bezoeken. Het is een eerste kennismaking waarin ik uitleg geef over mijn werkwijze en waarin het doel van de begeleiding besproken wordt. Het is belangrijk dat er een “klik” is tussen de cliënt en mij, omdat het eindresultaat daar mee staat of valt. Er zijn maar zeer beperkt plaatsen beschikbaar.

Kinderen en jongeren in de leeftijd vanaf 6 jaar met orthopedagogische en psychosociale problematieken kunnen terecht voor begeleiding. U kunt denken aan de volgende problematiek: ASS, ADD, ADHD, NLD, motorische problemen, faalangst, hoogbegaafdheid, sociale vaardigheidsproblemen, gepest worden, een verstandelijke beperking, communicatie problemen, concentratieproblemen, leerproblemen, spanningsproblemen enz.

Ook jong volwassenen met zeer uiteenlopende vragen of problematiek kunnen bij mij terecht. Hierbij kunt u denken aan: gering gevoel van eigenwaarde, onzekerheid, angst, depressie, burn-out, verlies van levenszin (suïcide-neigingen), vragen rond identiteit, levensfaseproblematiek, dwangmatigheid, verwerking, scheiding, trauma, rouw, levenskeuzes, (partner-) relaties, sociale omgang, maatschappelijke deelname, ziekte en omgang met emoties, grenzen en verlangens. Ook jong volwassenen die zichzelf beter willen leren kennen en ontwikkelen zijn bij mij aan het juiste adres.

Deze manier van begeleiden is een ervaringsgerichte behandelvorm, waarbij het paard als ‘co-therapeut’ wordt ingezet. Men richt zich op het in gang zetten van persoonlijke bewustwording en veranderingsprocessen. Het paard kan hierbij als hulp en spiegel fungeren.

Het paard met begeleider wordt ingezet als middel voor emotionele en persoonlijke groei. Sessies met paarden bieden de cliënten een enorm speelterrein van oefen, confrontatie-, en leermogelijkheden. Tijdens deze activiteiten in de buitenlucht, geeft elk paard zijn horsepower feedback. De hulpverlener faciliteert slechts, creëert leerkansen door activiteiten op te zetten en helpt bij de bewustwording door open vragen te stellen.

Paarden voorzien de cliënt van prachtige metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het leven.

Dit ervaringsgerichte proces vindt plaats in een fysiek en emotioneel veilige omgeving. De principes van
communicatie en leiderschap zijn universeel, dus wat de klant van paarden leert, werkt door in de communicatie
met mensen.

De begeleiding is vrijgesteld van BTW. De trainingen , clinics, workshops en paardrijlessen zijn incl. BTW.
Anders dan bij grote zorginstellingen, declareer ik de hulpverlening/ het aanbod per uur. Dit betekent dat
evaluaties, gesprekken met scholen en andere instanties afzonderlijk gedeclareerd worden.

Bij verhindering dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.

Ik behoud me het recht voor om niet tijdig afgezegde afspraken te declareren.

Mogelijkheden voor vergoeding:
* Als uw kind een indicatie heeft, is het voorlopig mogelijk om de kosten voor begeleiding vanuit een PGB
(persoonsgebonden budget) te betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.persaldo.nl.

In samenwerking met
footer-01